go over

go over
gone over
went over
Verb

Översättningar

Hur används ordet go over

  • "how did your talk go over?"

Ordet go over har 5 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom litteratur
  • Inom generell
  • Inom spel
  • Inom generell
sjöfart
litteratur
generell
spel
generell

Ordet go over inom litteratur

Synonymer till go over

Möjliga synonymer till go over

Ordet go over inom generell

Synonymer till go over

Ordet go over inom spel

Synonymer till go over

Möjliga synonymer till go over

Ordet go over inom generell

Synonymer till go over