revise

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till revise

Möjliga synonymer till revise

Diskussion om ordet revise

  • - 2008-10-22

    revidera

  • - 2008-11-11

    omskrivning

revise

revise
revised
revised
Verb

Översättningar

Hur används ordet revise

  • "revise a thesis"

Diskussion om ordet revise