sift

sift
sifted
sifted
Verb

Översättningar

Hur används ordet sift

  • "The soliders sifted through the woods"

Ordet sift har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom biologi
ekonomi
generell
biologi

Ordet sift inom generell

move as if through a sieve

Ordet sift inom biologi

separate by sifting, as of flour; also used for information

Synonymer till sift

Möjliga synonymer till sift

SIFT

Substantiv

Vad betyder SIFT inom förkortning, data ?

Stanford Information Filtering Tool

Synonymer till SIFT