screen

[skɹiːn]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet screen?

[skɹiːn]

Hur används ordet screen

 • "Drönarflygning och fotografering framför en green screen var bara två av många tekniska aktiviteter som nyfikna tjejer kunde prova på inför sina kommande gymnasieval – när Tjejhack arrangerades på höstlovet."
 • "Mjukvaran, kallad ” browser choice screen ” ( BCS ) ska nu distribueras till de berörda användarna."
 • "Men split screen gillades"
 • "För Vigor Sörman, som lämnade det större formatet när han på produktionsbolaget Meter producerade tv-program för SVT och TV4, och nu befinner sig på ett kontor där det mesta utspelar sig med en liten kamera framför en så kallad green screen, blev det avgörande vad den unga publiken gjorde."
 • "Så nu har vi utgått från det förändrade mediebeteendet, och valt att använda oss av denna ” second screen ” – det vill säga den andra skärmen."
 • "Scennumret för tankarna till en musikvideo under MTV och ZTV:s gyllene år med green screen, många grafiska former och dansare på både skärm och scen."
 • "Berättelsen om Kung Fury började 2013 med en hemmagjord trailer – inspelad helt med hjälp av en green screen, lite rekvisita och enorma mängder datoranimering."
 • "EBU skriver att länderna ska använda liknande tekniska möjligheter för de förinspelade bidragen som de som finns på plats på scenen i Rotterdam, och att inspelningarna bland annat inte bör innehålla virtual reality, drönar-foto, konfetti, vatten eller användning av green screen."
 • "” In this second screen incarnation of the fabulous HBO series, the satire is sagging, the irony´s atrophied and the funny is flabby ” – Los Angeles Times."
 • "Pixlar, voxlar, algoritmer och green screen."

Vad betyder screen inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
skärm; sidenduk; filmduk

Diskussion om ordet screen

screen

screens
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet screen

 • "He heard the screen slam as she left"
 • "they crouched behind the screen"

Ordet screen har 7 betydelser

 • Inom film
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom data
 • Inom militärväsen
 • Inom anatomi
film
mat
generell
vardagligt
data
militärväsen
anatomi

Vad betyder screen inom film ?

A white or silvered surface where pictures can be projected for viewing

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till screen (inom film)

Möjliga synonymer till screen (inom film)

Mindre vanlig betydelse av ordet screen inom mat

A covering that serves to conceal or shelter something

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till screen (inom mat)

Möjliga synonymer till screen (inom mat)

Ordet screen inom generell

a metallic netting mounted in a frame and covering windows or doors for protection (especially against insects)

A door that consists of a frame holding metallic or plastic netting

a protective covering that keeps things out or hinders sight

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Synonymer till screen (inom generell)

Möjliga synonymer till screen (inom generell)

Möjliga synonymer till screen (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet screen inom vardagligt

a strainer for separating lumps from powdered material or grading particles

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till screen (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till screen (inom vardagligt)

Ovanlig betydelse av ordet screen inom data

the surface of the large end of a cathode-ray tube on which an electronically created image is formed

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till screen (inom data)

Möjliga synonymer till screen (inom data)

Ovanlig betydelse av ordet screen inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Ordet screen inom anatomi

A decorative frame or panel serving to divide a space

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till screen (inom anatomi)

Diskussion om ordet screen

screen

screen
screened
screened
Verb

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till screen (inom anatomi)

Hur används ordet screen

 • "screen the blood for the HIV virus"
 • "screen these samples"
 • "screen the job applicants"

Ordet screen har 6 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom film
 • Inom utbildning
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
militärväsen
film
utbildning
generell
vardagligt
teknik

Vanligast betydelse av ordet screen inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till screen (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till screen (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet screen inom film

Översättningar (inom film)

Vanlig betydelse av ordet screen inom utbildning

test or examine for the presence of disease or infection

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till screen (inom utbildning)

Möjliga synonymer till screen (inom utbildning)

Ordet screen inom generell

examine methodically; test for suitability

project onto a screen for viewing; of films

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till screen (inom generell)

Möjliga synonymer till screen (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet screen inom vardagligt

examine in order to test suitability

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till screen (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till screen (inom vardagligt)

Ordet screen inom teknik

prevent from entering, as of light

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till screen (inom teknik)

Möjliga synonymer till screen (inom teknik)

Diskussion om ordet screen

Screen

Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till Screen (inom teknik)

 • SCRN [ förkortning, data ]

Vad betyder Screen inom data ?

videoskärm

Diskussion om ordet Screen