exhibit

exhibits
Substantiv

Översättningar

Synonymer till exhibit

Hur används ordet exhibit

  • "the museum had many exhibits of oriental art"

Ordet exhibit har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom juridik
handel
juridik

Ordet exhibit inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till exhibit (inom handel)

Möjliga synonymer till exhibit (inom handel)

Ordet exhibit inom juridik

an object or statement produced before a court of law and referred to while giving evidence

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till exhibit (inom juridik)

Diskussion om ordet exhibit

  • - 2018-03-17

    uppträda

exhibit

exhibit
exhibited
exhibited
Verb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till exhibit (inom juridik)

Hur används ordet exhibit

  • "he exhibits a great talent"

Ordet exhibit har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom media
musik
media

Vad betyder exhibit inom musik ?

show an attribute, property, knowledge, or skill

Översättningar (inom musik)

Synonymer till exhibit (inom musik)

Möjliga synonymer till exhibit (inom musik)

Ordet exhibit inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till exhibit (inom media)

Möjliga synonymer till exhibit (inom media)

Diskussion om ordet exhibit