para

parar
parade
parat
Verb

Översättningar

Synonymer till para

Hur böjs ordet para på svenska?

Presens: parar
Preteritum: parade
Supinum: parat

Hur används ordet para

 • "Jag hade lyckats få djuren att para sig och ägget att kläckas."
 • "Flugor som fick para sig, däremot, levde längre och bibehöll sitt fett livet ut."
 • "– Det var ett komemory och då skulle man para ihop bilder på olika koraser."
 • "– Det är så fiskarna gör, de kommer alltid tillbaka till sitt ” hemvatten ” för att para sig."
 • "Beslutet gäller fram till nyår och minknäringens plan är att para minkar igen under våren 2022."
 • "– De har några veckor på sig att para sig och sörja för artens fortbestånd, säger Owe Nodmar, entomolog ( insektsexpert ), till Blekingenytt."
 • "När vi besöker den lilla dungen i anslutning till en villatomt har en hane just klivet upp på ryggen på en hona för att para sig."
 • "– Skulle det komma med en drönare från ett annat ställe skulle de också flyga ut och para sig med andra drottningar, och då blir det ju inte renrasiga bin, säger Jan Evertsson."
 • "” Vill para ihop svenska med syriska familjer ”"
 • "I och med evenemanget hoppas man på att para ihop svenska med syriska familjer."

Vad betyder para inom sömnad ?

(ofta med en individ av motsatt kön) via naturliga biologiska processer ge upphov till förutsättningar för en ny individ; särskilt om djur där en hane för in sin penis i en hona i syfte att överföra spermier som befruktar en äggcell

Diskussion om ordet para

parade

parades
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet parade

 • "a parade of witnesses"
 • "a parade of strollers on the mall"
 • "she made a parade of her sorrows"

Ordet parade har 3 betydelser

 • Inom media
 • Inom kulturevenemang
 • Inom bildligt
media
kulturevenemang
bildligt

Vad betyder parade inom media ?

a ceremonial procession including people marching

Översättningar (inom media)

Svenska

Möjliga synonymer till parade (inom media)

Ordet parade inom kulturevenemang

an extended (often showy) succession of persons or thing

Översättningar (inom kulturevenemang)

Svenska
 • rad
 • parad  [ militärväsen, allmänt ]

Möjliga synonymer till parade (inom kulturevenemang)

Ordet parade inom bildligt

a visible display

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Diskussion om ordet parade

parade

parade
paraded
paraded
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till parade (inom bildligt)

Hur används ordet parade

 • "She parades her new husband around town"

Ordet parade har 3 betydelser

 • Inom gruvdrift
 • Inom musik
 • Inom militärväsen
gruvdrift
musik
militärväsen

Ordet parade inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till parade (inom gruvdrift)

Ordet parade inom musik

walk ostentatiously

Synonymer till parade (inom musik)

Möjliga synonymer till parade (inom musik)

Ordet parade inom militärväsen

march in a procession

Synonymer till parade (inom militärväsen)

Diskussion om ordet parade