pageant

pageants
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till pageant

Ordet pageant har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Vad betyder pageant inom bildligt ?

an elaborate representation of scenes from history etc; usually involves a parade with rich costumes a rich and spectacular ceremony

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till pageant (inom bildligt)

Möjliga synonymer till pageant (inom bildligt)

Ordet pageant inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till pageant (inom generell)

Diskussion om ordet pageant