caravan

caravans
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till caravan

Hur används ordet caravan

  • "we were part of a caravan of almost a thousand camels"

Ordet caravan har 3 betydelser

  • Inom järnväg
  • Inom fordon
  • Inom ALLMÄNT
järnväg
fordon
ALLMÄNT

Vad betyder caravan inom järnväg ?

a procession (of wagons or mules or camels) traveling together in single file

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Synonymer till caravan (inom järnväg)

Möjliga synonymer till caravan (inom järnväg)

Ordet caravan inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till caravan (inom fordon)

Möjliga synonymer till caravan (inom fordon)

Ordet caravan inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Möjliga synonymer till caravan (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet caravan