Line

Namn [-]

Översättningar

Hur används ordet Line

 • "Nu har ett nytt avtal skrivits under, där Stena Line åläggs att betala fem miljoner kronor om året till kommunen,"
 • "Stena Line har inte betalat någon fartygsavgift på över sex år, efter en avtalsmiss från Karlskrona kommun."
 • "– Vi informerar de som är bokade och erbjuder ombokning., säger Jesper Waltersson, presschef på Stena Line."
 • "– Det ska blåsa så rejält, så vi fick göra den bedömningen, säger Jesper Waltersson, presschef Stena Line."
 • "Från och med den 8 juli sätter Stena Line in ett tredje fartyg på linjen Karlskrona-Gdynia för att möta den stora efterfrågan på fraktkapacitet."
 • "Karlskrona kommun vill utöka industriområdet på Verkö och bygga järnväg för att stöjda företag som ABB, Roxtec och Stena Line."
 • "Som jag ser det är det risk för förseningar precis som igår, men vi får avvakta till i eftermiddag och se hur det blir för kvällens avgångar, säger Jesper Waltersson, presschef på Stena Line."
 • "Även Stena Line har ställt in två avgångar – färjan från Gdynia igår kväll och färjan från Karlskrona idag."
 • "Stena Line försenade"
 • "– Som en försiktighetsåtgärd beslutade vi om att evakuera resenärerna från hytterna eftersom det var en kraftig rökutveckling från lastbilen, säger Jesper Waltersson, presschef på Stena Line."

Vad betyder Line inom generell ?

ett kvinnonamnStatistisk sentralbyrå: [https://www.ssb.no/navn Mest brukte jentenavn. 1880-2020] Läst 2021-02-16. Namnet Line var det nionde vanligaste flicknamnet i Norge år 1975.

Översättningar

line

lines
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet line

 • "Washing line"
 • "Power line"
 • "Fishing line"
 • "He was so drunk he couldn't walk in a straight line"
 • "the line of soldiers advanced with their bayonets fixed"
 • "the line stretched clear around the corner"
 • "Draw a second line parallel to the first."
 • "She asked me to drop a line when I'd get there, and just finished writting that messages."
 • "the letter consisted of three short lines"
 • "they attacked the enemy's line"
 • "My idea is something along those lines"
 • "I can't follow your line of reasoning"
 • "Mr Nelson comes from a long line of carpenters, dating back to his great great grandfather"
 • "what line of business are you in exactly?"
 • "the country is still divided along ethnic lines"
 • "there's a fine line between sanity and insanity"
 • "the line between Northern Ireland and the Republic"
 • "the company is broadening its product lines to attract more buyers."
 • "their new perfume line"

Ordet line har 15 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom trafik
 • Inom sjöfart
 • Inom bildligt
 • Inom valuta
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom miljövetenskap
 • Inom sport
 • Inom typografi
 • Inom handel
 • Inom anatomi
 • Inom teater
 • Inom teater
allmänt
trafik
sjöfart
bildligt
valuta
militärväsen
generell
medicin
miljövetenskap
sport
typografi
handel
anatomi
teater
teater

Vad betyder line inom allmänt ?

A piece of string, rope or wire used for a particular puspose.

Översättningar

Svenska

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom trafik

The direction or path something or someone moves.

Översättningar

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom sjöfart

a formation of people or things one after another.

Översättningar

Svenska

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom bildligt

a long thin mark on the surface if something

Översättningar

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom valuta

a linear string of words, making a short message..

Översättningar

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom militärväsen

a fortified position (especially one marking the most forward position of troops)

Ordet line inom generell

a way of thinking, talking or finding out about something.

Översättningar

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom miljövetenskap

a type of work or area of interest

Översättningar

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom sport

in games or sports; a mark indicating positions or bounds of the playing area

Översättningar

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom typografi

a border between two regions, as well as an imaginary limit or border between two situations or conditions

Översättningar

Svenska

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom handel

several products forming a set, for example because they are all of the same type or all produced by the same company

Översättningar

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom anatomi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom teater

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom teater

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till line

line

line
lined
lined
Verb

Översättningar

Hur används ordet line

 • "How much would it cost to have this jacket lined?"
 • "The tailor lined the overcoat with silk"
 • "Lined envelopes"
 • "sorrow had lined his face"
 • "The paper was lined"
 • "line one's pockets"

Ordet line har 8 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom konst
 • Inom sömnad
 • Inom juridik
 • Inom tobaksrökning
 • Inom mat
 • Inom generell
generell
vardagligt
konst
sömnad
juridik
tobaksrökning
mat
generell

Vad betyder line inom generell ?

cover the interior of, as of garments: :lined gloves"

Översättningar

Ordet line inom vardagligt

be in line with; form a line along; of trees along a river, etc.

Översättningar

Svenska

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom konst

Översättningar

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom sömnad

mark with lines

Översättningar

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom juridik

mark with lines, draw lines on

Översättningar

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom tobaksrökning

fill plentifully

Översättningar

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Ordet line inom mat

reinforce with fabric

Översättningar

Synonymer till line

Ordet line inom generell

Översättningar

Synonymer till line

Möjliga synonymer till line

Line

Namn

Översättningar

Översättningar