tally

tallies
Substantiv

Översättningar

Synonymer till tally

Hur används ordet tally

 • "the Yankees scored 3 runs in the bottom of the 9th" or "their first tally came in the 3rd inning"

Ordet tally har 4 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom politik
 • Inom generell
 • Inom juridik
botanik
politik
generell
juridik

Ordet tally inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till tally (inom botanik)

Ordet tally inom politik

Synonymer till tally (inom politik)

 • run [ sport ]

Ordet tally inom generell

Synonymer till tally (inom generell)

Ordet tally inom juridik

Synonymer till tally (inom juridik)

Diskussion om ordet tally

tally

tallied
tallied
tally
Verb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till tally (inom juridik)

Ordet tally har 5 betydelser

 • Inom post
 • Inom sport
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom matematik
post
sport
musik
generell
matematik

Ordet tally inom post

Översättningar (inom post)

Ordet tally inom sport

Synonymer till tally (inom sport)

Möjliga synonymer till tally (inom sport)

Ordet tally inom musik

Synonymer till tally (inom musik)

Ordet tally inom generell

keep score, as in games

Synonymer till tally (inom generell)

Ordet tally inom matematik

Synonymer till tally (inom matematik)

Möjliga synonymer till tally (inom matematik)

Diskussion om ordet tally