amount

amounts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet amount

 • "the amount he had in cash was insufficient"
 • "an adequate amount of food for four people"

Ordet amount har 4 betydelser

 • Inom enhet
 • Inom valuta
 • Inom juridik
 • Inom ekonomi
enhet
valuta
juridik
ekonomi

Vanligast betydelse av ordet amount inom enhet

Översättningar (inom enhet)

Svenska

Synonymer till amount (inom enhet)

Möjliga synonymer till amount (inom enhet)

Vanlig betydelse av ordet amount inom valuta

how much of something is available

Översättningar (inom valuta)

Svenska

Möjliga synonymer till amount (inom valuta)

Ordet amount inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till amount (inom juridik)

Ordet amount inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till amount (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till amount (inom ekonomi)

Diskussion om ordet amount

 • johanna.nilsson - 2009-03-24

  mängd= deal, mass, quantity, set

amount

amount
amounted
amounted
Verb

Synonymer till amount (inom ekonomi)

Hur används ordet amount

 • "This idea will never amount to anything"
 • "Her action amounted to a rebellion"
 • "The bills amounted to 2,000 dollars."

Ordet amount har 3 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom mytologi
lingvistik
generell
mytologi

Vanligast betydelse av ordet amount inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till amount (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till amount (inom lingvistik)

Vanlig betydelse av ordet amount inom generell

Översättningar (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet amount inom mytologi

be tantamount or equivalent to

Översättningar (inom mytologi)

Möjliga synonymer till amount (inom mytologi)

Diskussion om ordet amount