measure

measures
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet measure

 • "they set the measure for all subsequent work"
 • "He kept measure"
 • "a stately measure"
 • "She got her measure"

Ordet measure har 13 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom juridik
 • Inom astronomi
 • Inom musik
 • Inom enhet
 • Inom måttenhet
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom typografi
 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
 • Inom mat
 • Inom allmänt
juridik
juridik
astronomi
musik
enhet
måttenhet
musik
generell
typografi
ålderdomlig
generell
mat
allmänt

Mindre vanlig betydelse av ordet measure inom juridik

Översättningar

Synonymer till measure

Möjliga synonymer till measure

Ordet measure inom juridik

Synonymer till measure

Ordet measure inom astronomi

magnitude as determined by measurement or calculation

Översättningar

Synonymer till measure

Möjliga synonymer till measure

Ordet measure inom musik

any maneuver made as part of progress toward a goal

Översättningar

Svenska

Synonymer till measure

Möjliga synonymer till measure

Ordet measure inom enhet

how much there is of something that you can measure

Översättningar

Synonymer till measure

Möjliga synonymer till measure

Ordet measure inom måttenhet

Översättningar

Svenska

Synonymer till measure

Möjliga synonymer till measure

Ordet measure inom musik

notation for a repeating pattern of musical beats; written followed by a vertical bar

Översättningar

Svenska

Synonymer till measure

Möjliga synonymer till measure

Ordet measure inom generell

a measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements

Översättningar

Svenska
 • måttband Ungefär  [ snickeri, sömnad ]
 • tumstock Ungefär  [ teknik, snickeri ]

Synonymer till measure

Ordet measure inom typografi

Översättningar

Möjliga synonymer till measure

Ordet measure inom ålderdomlig

Översättningar

Svenska
 • dans  [ ålderdomlig ]

Ordet measure inom generell

måttlig mängd

Översättningar

Möjliga synonymer till measure

Ordet measure inom allmänt

Översättningar

Möjliga synonymer till measure

measure

measure
measured
measured
Verb

Översättningar

Hur används ordet measure

 • "Measure the length of the wall"

Ordet measure har 5 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
matematik
generell
generell
generell
ekonomi

Ordet measure inom generell

determine the measurements of something or somebody, take measurements of

Synonymer till measure

Ordet measure inom generell

Synonymer till measure

Ordet measure inom generell

have certain dimensions

Ordet measure inom ekonomi

place a value on; judge the worth of something

Synonymer till measure

Möjliga synonymer till measure