survey

surveys
Substantiv

Synonymer till survey

Hur används ordet survey

  • "his survey of the battlefield was limited"

Ordet survey har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom utbildning
  • Inom medicin
vardagligt
utbildning
medicin

Ordet survey inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till survey (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till survey (inom vardagligt)

Ordet survey inom utbildning

a detailed critical inspection

Synonymer till survey (inom utbildning)

Ordet survey inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till survey (inom medicin)

Möjliga synonymer till survey (inom medicin)

Diskussion om ordet survey

survey

survey
surveyed
surveyed
Verb

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till survey (inom medicin)

Ordet survey har 3 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom generell
  • Inom geografi
litteratur
generell
geografi

Vad betyder survey inom litteratur ?

consider in a comprehensive way make a survey of

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till survey (inom litteratur)

Ordet survey inom generell

make a survey of; for statistical purposes

Översättningar (inom generell)

Ordet survey inom geografi

plot a map of (land)

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till survey (inom geografi)

  • map [ geografi ]

Möjliga synonymer till survey (inom geografi)

Diskussion om ordet survey