survey

surveys
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet survey

  • "his survey of the battlefield was limited"

Ordet survey har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom utbildning
  • Inom medicin
vardagligt
utbildning
medicin

Ordet survey inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till survey

Möjliga synonymer till survey

Ordet survey inom utbildning

a detailed critical inspection

Översättningar

Synonymer till survey

Möjliga synonymer till survey

Ordet survey inom medicin

Översättningar

Synonymer till survey

Möjliga synonymer till survey

survey

survey
surveyed
surveyed
Verb

Översättningar

Ordet survey har 3 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom generell
  • Inom geografi
litteratur
generell
geografi

Vad betyder survey inom litteratur ?

consider in a comprehensive way make a survey of

Översättningar

Synonymer till survey

Möjliga synonymer till survey

Ordet survey inom generell

make a survey of; for statistical purposes

Översättningar

Ordet survey inom geografi

plot a map of (land)

Översättningar

Synonymer till survey

  • map [ geografi ]

Möjliga synonymer till survey