examination

examinationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till examination

Hur används ordet examination

 • "Högskolans disciplinnämnd beslutar därför att stänga av studenten i tolv veckor och den får under den tiden inte vistas i BTH:s lokaler eller delta i undervisning eller examination."
 • "Det påverkar verksamheten i och med att de som arbetar med barnen saknar utbildning och examination, säger skolornas rektor Karolina Gustafsson."
 • "Till exempel att lärosätena i för stor utsträckning lägger över ansvaret för examination och även bedömning av studenterna på de kliniska handledarna som inte alltid har erforderlig akademisk kompetens, säger Lena Pettersson, utredare på UKÄ"
 • "De avstängda eleverna får inte vistas i BTH:s lokaler, ej heller delta i undervisning eller examination eller ha tillgång till högskolans utrustning."
 • "Bedömargruppen lyfter fram att det pågår ett omfattande arbete på universiteten och högskolorna med att utveckla barnmorskeutbildningarnas kvalitet genom ” constructive alignment ” – det ska finnas en tydlig koppling mellan lärandemål, undervisningsformer och examination."
 • "– Det handlade till exempel om examination."
 • "Någon examination ingår vanligen inte i gratiskurserna, däremot får man ofta ett deltagarbevis."
 • "Blir det tal om examination via nätet pekar Eva Wiberg på ett juridiskt problem :"
 • "Nio studenter vid Lunds universitet stängs av efter att ha fuskat vid examination."
 • "Tanken är att tydligare krav på bl.a. intagning och examination ska höja kvaliteten."

Vad betyder examination inom utbildning ?

undersökning, granskning, prövning

Möjliga synonymer till examination

Diskussion om ordet examination

 • - 2008-11-28

  Till redovisning

examination

examinations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet examination

 • "This examination consists of one question"

Ordet examination har 3 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom sjöfart
 • Inom medicin
utbildning
sjöfart
medicin

Vad betyder examination inom utbildning ?

a set of questions or exercises evaluating skill or knowledge the act of testing students or candidates (as by questions)

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till examination (inom utbildning)

Möjliga synonymer till examination (inom utbildning)

Ordet examination inom sjöfart

the act of examining something closely (as for mistakes)

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till examination (inom sjöfart)

Ordet examination inom medicin

An inspection by a doctor or other medically qualified person to establish the extent and nature of any sickness or injury

Synonymer till examination (inom medicin)

Möjliga synonymer till examination (inom medicin)

Diskussion om ordet examination