spörsmål

Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet spörsmål

  • "Det är spörsmål som är svåra att bedöma så utgången var väldigt oviss."
  • "Det har väckt en rad olika spörsmål för rättsväsendet."
  • "Det som intresserar honom personligen mest är ” traditionella ” nyheter som ekonomi, politik och juridiska spörsmål som hänger ihop med dessa ämnen."
  • "Det som intresserar honom personligen mest är ” traditionella ” nyheter som ekonomi, politik och juridiska spörsmål som hänger ihop med dessa ämnen."
  • "– Specifika spörsmål om statsrådens lön kan räknas som bistånd, har såvida vi känt till aldrig varit uppe för någon diskussion,"
  • "Om man ändå märker att vattnet tryter eller har andra spörsmål hänvisar räddningstjänsten till kommunens servicenummer : 0140 – 68 112."
  • "– Det är juridiska spörsmål som gör att jag inte kan berätta mer förrän i morgon ( onsdag )."
  • "– I MP finns delvis ett ideologiskt utrymme för mer själsliga spörsmål."
  • "Henrik Rydberg, kyrkoherde i församlingen säger till Tvärsnytt att det fallit sig naturligt att starta byrån eftersom många juridiska spörsmål kommer upp i samband med att de startade en egen begravningsbyrå."
  • "Renoveringen av gården har kantats av juridiska spörsmål när det gäller hur upphandlingen av snickeri- och målningsarbeten gått till."

Vad betyder spörsmål inom generell ?

begäran om information eller att få en upplysning i ett visst ärende

Diskussion om ordet spörsmål

spörsmål

spörsmålet
spörsmål
spörsmålen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet spörsmål på svenska?

Obestämd singular: spörsmål
Bestämd singular: spörsmålet
Obestämd plural: spörsmål
Bestämd plural: spörsmålen

Vad betyder spörsmål inom vardagligt ?

begäran om information eller att få en upplysning i ett visst ärende

Möjliga synonymer till spörsmål

Diskussion om ordet spörsmål