kateket

kateketen
kateketer
kateketerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kateket

Hur böjs ordet kateket på svenska?

Obestämd singular: kateket
Bestämd singular: kateketen
Obestämd plural: kateketer
Bestämd plural: kateketerna

Vad betyder kateket inom religion ?

En kateket är en lärare som driver katekisation, eller den som undervisar katekumenerna i den kristna trosläran i avsikt att de ska motta dopet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kateket

Möjliga synonymer till kateket

Möjliga synonymer till kateket

Relaterat till kateket

prästerskap

fråga

tro

Diskussion om ordet kateket