fråga

['frå:,ga]
frågan
frågor
frågorna
Substantiv [n]

Synonymer till fråga

Hur uttalas ordet fråga?

['frå:,ga]

Hur böjs ordet fråga på svenska?

Obestämd singular: fråga
Bestämd singular: frågan
Obestämd plural: frågor
Bestämd plural: frågorna

Hur används ordet fråga

 • "För det andra ska jag använda mig av er fråga för att återigen påpeka .... europarl.europa.eu"
 • "Namnet på hockeyarenan i Rosenholm är en het fråga efter att ABB i Karlskrona igår blev NKT Cables."
 • "– Det får du fråga honom om, säger han till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Vad vill du fråga dem?"
 • "Där och då blev det som från början handlade om en bra affär för Karlshamns kommun en het säkerhetspolitisk fråga för Sverige."
 • "Där och då blev det som från början handlade om en bra affär för Karlshamns kommun en het säkerhetspolitisk fråga för Sverige."
 • "– Det här blir nu en fråga för Säpo eftersom Jimme Åkesson står under Säpobeskydd och vi kommer inte att uttala oss."
 • "– Det är ju fråga var man ska lägga alla resurser."
 • "Bristen på polisiär närvaro är en fråga"
 • "– Jag ska träffa Tommy i helgen och fråga om han har något att tillägga i ärendet."
 • "– Man kan fråga sig varför man skulle se positiva effekter."
 • "Namnet på hockeyarenan i Rosenholm är en het fråga efter att ABB i Karlskrona igår blev NKT Cables."
 • "– Det får du fråga honom om, säger han till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Vad vill du fråga dem?"
 • "Där och då blev det som från början handlade om en bra affär för Karlshamns kommun en het säkerhetspolitisk fråga för Sverige."
 • "Där och då blev det som från början handlade om en bra affär för Karlshamns kommun en het säkerhetspolitisk fråga för Sverige."
 • "– Det här blir nu en fråga för Säpo eftersom Jimme Åkesson står under Säpobeskydd och vi kommer inte att uttala oss."
 • "– Det är ju fråga var man ska lägga alla resurser."
 • "Bristen på polisiär närvaro är en fråga"
 • "– Jag ska träffa Tommy i helgen och fråga om han har något att tillägga i ärendet."
 • "– Man kan fråga sig varför man skulle se positiva effekter."

Vad betyder fråga inom allmänt ?

En fråga (även interrogation), uttryckt med hjälp av en frågesats, är normalt en språkhandling avsedd att frambringa information. En mening med fråga i avslutas med tecknet ?. https://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A5ga

Möjliga synonymer till fråga

Relaterat till fråga

prövning

problem

fråga

Diskussion om ordet fråga

 • - 2009-12-03

  hej

fråga

['frå:,ga]
frågar
frågade
frågat
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet fråga?

['frå:,ga]

Hur böjs ordet fråga på svenska?

Presens: frågar
Preteritum: frågade
Supinum: frågat

Hur används ordet fråga

 • "Namnet på hockeyarenan i Rosenholm är en het fråga efter att ABB i Karlskrona igår blev NKT Cables."
 • "– Det får du fråga honom om, säger han till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Vad vill du fråga dem?"
 • "Där och då blev det som från början handlade om en bra affär för Karlshamns kommun en het säkerhetspolitisk fråga för Sverige."
 • "Där och då blev det som från början handlade om en bra affär för Karlshamns kommun en het säkerhetspolitisk fråga för Sverige."
 • "– Det här blir nu en fråga för Säpo eftersom Jimme Åkesson står under Säpobeskydd och vi kommer inte att uttala oss."
 • "– Det är ju fråga var man ska lägga alla resurser."
 • "Bristen på polisiär närvaro är en fråga"
 • "– Jag ska träffa Tommy i helgen och fråga om han har något att tillägga i ärendet."
 • "– Man kan fråga sig varför man skulle se positiva effekter."
 • "Namnet på hockeyarenan i Rosenholm är en het fråga efter att ABB i Karlskrona igår blev NKT Cables."
 • "– Det får du fråga honom om, säger han till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Vad vill du fråga dem?"
 • "Där och då blev det som från början handlade om en bra affär för Karlshamns kommun en het säkerhetspolitisk fråga för Sverige."
 • "Där och då blev det som från början handlade om en bra affär för Karlshamns kommun en het säkerhetspolitisk fråga för Sverige."
 • "– Det här blir nu en fråga för Säpo eftersom Jimme Åkesson står under Säpobeskydd och vi kommer inte att uttala oss."
 • "– Det är ju fråga var man ska lägga alla resurser."
 • "Bristen på polisiär närvaro är en fråga"
 • "– Jag ska träffa Tommy i helgen och fråga om han har något att tillägga i ärendet."
 • "– Man kan fråga sig varför man skulle se positiva effekter."

Vad betyder fråga inom ålderdomlig ?

begäran om information eller att få en upplysning i ett visst ärende

Diskussion om ordet fråga