diagnos

diagnosen
diagnoser
diagnoserna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet diagnos på svenska?

Obestämd singular: diagnos
Bestämd singular: diagnosen
Obestämd plural: diagnoser
Bestämd plural: diagnoserna

Hur används ordet diagnos

  • "– Nu gällde det lokalerna och där finns ingenting som kan vara hälsovådligt eller kan ha orsakat någon sjukdom eller diagnos."
  • "En person har vårdats på intensivårdsavdelning och har fått med diagnos lunginflammation."
  • "Regionen ligger långt under rikssnittet, när det gäller tidig diagnos."
  • "Äldre får medicin utan diagnos"
  • "Socialstyrelsen konstaterar att pojken skadats i vården och misstagen med provsvaret har försenat diagnos och vård, vilket orsakat pojken och hans föräldrar stort lidande."
  • "Målet är att minska väntetiden mellan symptom, diagnos och vård."
  • "Sårcentrum och Rikssår har utvecklats i Landstinget Blekinge, och arbetar med att ställa diagnos och lägga upp behandlingsplaner för svårläkta sår."
  • "Bara var femte har fått diagnos."
  • "Att få en diagnos för sin funktionsnedsättning bedöms vara viktigt för att patienten lättare ska kunna hantera sin vardag."
  • "– Jag känner mig kränkt och förstår inte hur han på 30 minuter kunde komma fram till en sådan här diagnos, säger Anna."

Vad betyder diagnos inom generell ?

bestämning av en sjukdoms art

Möjliga synonymer till diagnos

Diskussion om ordet diagnos