differentiering

differentieringen
differentieringar
differentieringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet differentiering på svenska?

Obestämd singular: differentiering
Bestämd singular: differentieringen
Obestämd plural: differentieringar
Bestämd plural: differentieringarna

Hur används ordet differentiering

 • "Framtiden bär kulturell expansion och differentiering i sitt sköte."
 • "Vi tycker att det är bra med en ökad differentiering, där de som har en tyngre börda kompenseras, säger han."
 • "Ett femte jobbskatteavdrag för 12 miljarder, sänkt brytpunkt för 3 miljarder, sänkt skatt för pensionärer för en dryg miljard och differentiering av a-kassan för 3 miljarder."
 • "Vi tycker att det är bra med en ökad differentiering, där de som har en tyngre börda kompenseras, säger han."
 • "Då får man en differentiering, och en rimlig och rättvis straffmätning, säger Martin Borgeke."
 • "Av de 3,1 miljarder som regeringen säger går till ett paket mot ungdomsarbetslösheten, så handlar 2,7 miljarder om slopad differentiering av a-kasse-avgifterna."
 • "Av de 3,1 miljarder som regeringen säger går till ett paket mot ungdomsarbetslösheten, så handlar 2,7 miljarder om slopad differentiering av a-kasse-avgifterna."
 • "– Det finns en viss möjlighet för differentiering i vilket lönelyft som ges de enskilda lärarna, men rektorn sa att hon skulle försöka göra det så likartat som möjligt gentemot hur det genomfördes för gymnasielärarna."
 • "- Vi föreslår även ökad differentiering för både fordonsskatt och förmånsvärde på företagsbilar, säger Sahlin."
 • "De delar i avtalet han är nöjd med rör skrivningar om hur lönebildningen lokalt ska hanteras, bland annat när det gäller differentiering."
 • "– Det finns en viss möjlighet för differentiering i vilket lönelyft som ges de enskilda lärarna, men rektorn sa att hon skulle försöka göra det så likartat som möjligt gentemot hur det genomfördes för gymnasielärarna."
 • "- Vi föreslår även ökad differentiering för både fordonsskatt och förmånsvärde på företagsbilar, säger Sahlin."
 • "De delar i avtalet han är nöjd med rör skrivningar om hur lönebildningen lokalt ska hanteras, bland annat när det gäller differentiering."
 • "Av de 3,1 miljarder som regeringen säger går till ett paket mot ungdomsarbetslösheten, så handlar 2,7 miljarder om slopad differentiering av a-kasse-avgifterna, säger Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Josefine Brink."
 • "– Det vi vill undersöka är möjligheten att göra en differentiering, alltså ta ut olika mycket avgifter i olika delar av landet."
 • "– De har inte samma elitistiska strukturer utan är mer en sorts anarkistisk rörelse med större differentiering av metoder och självbestämmande."
 • "Hur ser du på förslaget om differentiering,"
 • "Gör man en differentiering, jobbar med kollektivavtal, och har alla de aspekterna med sig så kan det bli mer rättvist."
 • "Kriminalvården kallar det för differentiering av intagna."
 • "Att rymningarna har blivit färre från de slutna anstalterna förklarar Kriminalvården med fortsatt hög prioritet på säkerhet och underrättelsearbete, men också i det fallet bättre differentiering."

Ordet differentiering har 2 betydelser

 • Inom vapen
 • Inom generell
vapen
generell

Vad betyder differentiering inom vapen ?

uppdelning (t ex av skolelever efter deras anlag eller av undervisningen efter elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen)

Översättningar (inom vapen)

Engelska

Möjliga synonymer till differentiering (inom vapen)

Ordet differentiering inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Diskussion om ordet differentiering

 • - 2010-12-08

  När man är bög, så kallas man different.