urskilja

urskiljer
urskilde
urskilt
Verb

Synonymer till urskilja

Hur böjs ordet urskilja på svenska?

Presens: urskiljer
Preteritum: urskilde
Supinum: urskilt

Hur används ordet urskilja

 • "Det går inte att urskilja att det är någon speciell kategori av människor, absolut inte, utan det förekommer i alla samhällsklasser, säger Christina Bergström Jonsson."
 • "Hon poängterar dock att det finns vissa riskzoner bland barnen som man kan urskilja."
 • "– Det är spårat överallt och att urskilja gamla spår mot nya spår är näst intill omöjligt och därför inväntar man nästa snöfall, säger Christer Gruhs"
 • "Därinne står, än så länge, en polisbil, men snart kommer inte det gå att urskilja."
 • "I det vilda tycks björnar kunna urskilja familjemedlemmar och tidigare möten genom att röra sig över områden i speciella mönster."
 • "Det var så mycket under natten och svårt att urskilja, det var som en följetong utan slut ”."
 • "– Man kan urskilja en ny virusvariant när den bryter ut tidigt, och det blir ett stort utbrott."
 • "Men att vissa skulle urskilja svastikor i hennes skiss hade hon inte förväntat sig."
 • "På södra sidan av tunneln över Växjövägen går det dock att urskilja en blå cyklist på en gul cykel."
 • "– Kvinnorna visade en nyfikenhet och var duktiga på att urskilja vissa smaker i ölen, till exempel blommighet, säger Fredrik Almryd."
 • "Det går inte att urskilja att det är någon speciell kategori av människor, absolut inte, utan det förekommer i alla samhällsklasser, säger Christina Bergström Jonsson."
 • "Hon poängterar dock att det finns vissa riskzoner bland barnen som man kan urskilja."
 • "– Det är spårat överallt och att urskilja gamla spår mot nya spår är näst intill omöjligt och därför inväntar man nästa snöfall, säger Christer Gruhs"
 • "Därinne står, än så länge, en polisbil, men snart kommer inte det gå att urskilja."
 • "I det vilda tycks björnar kunna urskilja familjemedlemmar och tidigare möten genom att röra sig över områden i speciella mönster."
 • "Det var så mycket under natten och svårt att urskilja, det var som en följetong utan slut ”."
 • "– Man kan urskilja en ny virusvariant när den bryter ut tidigt, och det blir ett stort utbrott."
 • "Men att vissa skulle urskilja svastikor i hennes skiss hade hon inte förväntat sig."
 • "På södra sidan av tunneln över Växjövägen går det dock att urskilja en blå cyklist på en gul cykel."
 • "– Kvinnorna visade en nyfikenhet och var duktiga på att urskilja vissa smaker i ölen, till exempel blommighet, säger Fredrik Almryd."

Vad betyder urskilja inom psykologi ?

se skillnaden mellan olika saker

Möjliga synonymer till urskilja

Relaterat till urskilja

syn

begriplighet

särskiljning

olikhet

förstånd

kunskap

upptäckt

Diskussion om ordet urskilja

urskiljande

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet urskiljande

 • "– Skälet, tror jag, till att vi inte är hela vägen framme är att vi inte så uttalat har pratat om etnicitet som ett urskiljande drag i rekryteringen av chefer tidigare, säger Ann Carlsson."
 • "Det har varit urskiljande för Norrköping."
 • "När forskarna genomför kloningar kopplas antibiotikaresistensgener till den gen som forskarna vill undersöka, och resistensen utgör sedan en urskiljande markör som gör det möjligt att hitta den bakterie som innehåller den klonade genen."

Diskussion om ordet urskiljande