känna igen

känner igen

kände igen

känt igen

känn igen

Verb

Synonymer