förnimma

förnimmer
förnam
förnummit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till förnimma

Hur böjs ordet förnimma på svenska?

Presens: förnimmer
Preteritum: förnam
Supinum: förnummit

Hur används ordet förnimma

 • "I dag kunde den som hade ögonen med sig förnimma att solljuset mattades mitt på dagen, ungefär som om skymningen var på väg."
 • "Hos Christie s på söndagen fick konstmarknadens aktörer förnimma kalla kårar och nervösa ryckningar när Lucian Freuds porträttmålning av sin likaledes världberömde konstnärsvän Francis Bacon inte lyckades dra in mer än 70 miljoner kronor, hela 20 miljoner under de förväntade 90."
 • "Slutsatsen är att sämre förmåga att förnimma dofter är ett tecken att ta fasta på."
 • "Under denna tid och något framöver kan man förnimma en smak och doft av klor."
 • "Och kanske kommer du att känna hur temperaturen sjunker, och kanske förnimma att ljuset förändras."
 • "– Min klient kan varken förneka eller förnimma brott, han har inget minne av händelsen, säger advokaten."
 • "Slutsatsen är att sämre förmåga att förnimma dofter är ett tecken att ta fasta på."
 • "Genom att använda sig av sensorer som är inbyggda i vardagsprodukter lagras helt enkelt data om vad en specifik människa kan förnimma och inte förnimma och vad hon kan nå och inte nå i sin närhet vid en given tidpunkt."
 • "Genom att använda sig av sensorer som är inbyggda i vardagsprodukter lagras helt enkelt data om vad en specifik människa kan förnimma och inte förnimma och vad hon kan nå och inte nå i sin närhet vid en given tidpunkt."
 • "Och kanske kommer du att känna hur temperaturen sjunker, och kanske förnimma att ljuset förändras."
 • "I dag kunde den som hade ögonen med sig förnimma att solljuset mattades mitt på dagen, ungefär som om skymningen var på väg."
 • "Hos Christie s på söndagen fick konstmarknadens aktörer förnimma kalla kårar och nervösa ryckningar när Lucian Freuds porträttmålning av sin likaledes världberömde konstnärsvän Francis Bacon inte lyckades dra in mer än 70 miljoner kronor, hela 20 miljoner under de förväntade 90."
 • "Slutsatsen är att sämre förmåga att förnimma dofter är ett tecken att ta fasta på."
 • "Under denna tid och något framöver kan man förnimma en smak och doft av klor."
 • "Och kanske kommer du att känna hur temperaturen sjunker, och kanske förnimma att ljuset förändras."
 • "– Min klient kan varken förneka eller förnimma brott, han har inget minne av händelsen, säger advokaten."
 • "Slutsatsen är att sämre förmåga att förnimma dofter är ett tecken att ta fasta på."
 • "Genom att använda sig av sensorer som är inbyggda i vardagsprodukter lagras helt enkelt data om vad en specifik människa kan förnimma och inte förnimma och vad hon kan nå och inte nå i sin närhet vid en given tidpunkt."
 • "Genom att använda sig av sensorer som är inbyggda i vardagsprodukter lagras helt enkelt data om vad en specifik människa kan förnimma och inte förnimma och vad hon kan nå och inte nå i sin närhet vid en given tidpunkt."
 • "Och kanske kommer du att känna hur temperaturen sjunker, och kanske förnimma att ljuset förändras."

Diskussion om ordet förnimma