förstå

[fɶʂˈtoː]
förstår
förstod
förstått
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet förstå?

[fɶʂˈtoː]

Hur böjs ordet förstå på svenska?

Presens: förstår
Preteritum: förstod
Supinum: förstått

Hur används ordet förstå

 • "Jag förstår vad du säger"
 • "– Men jag kan förstå att ersättningen kan ses som för låg, Det tar ändå lång tid, och man kan ju inte åka någonstans den helgen, för det är ju ofta på helger."
 • "– Nu kan jag knappt förstå det men när jag väl sätter händerna på den kommer det kännas bättre, säger Bonacci."
 • "Men samma ego som gjorde Dee Snider till en stor rockstjärna vägrade låta honom förstå att det var över."
 • "– Vi tittar på och försöker förstå vad det är som har orsakat den här olyckan."
 • "– Vi har väldigt svårt att förstå det."
 • "Det här hornet gjorde succé, då de andra inte riktigt kunde förstå hur man kunde göra det."
 • "Nu vill man även försöka förstå hur det kunde bli som det blev."
 • "Men jag kan förstå att tjänstemännen i vissa fall kanske måste ta snabba beslut i akuta situationer."
 • "Det enda jag kan lägga mig vinn om är att förstå hur ett regelsystem ser ut."
 • "Det är lätt att förstå utifrån bilderna vad de ibland kan ha gemensamt, de före detta ubåtsofficerarna och de nyanlända, unga svenskarna."

Ordet förstå har 8 betydelser

 • Inom data
 • Inom bildligt
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom psykologi
 • Inom slang
 • Inom vardagligt
 • Inom religion
data
bildligt
slang
generell
psykologi
slang
vardagligt
religion

Vad betyder förstå inom data ?

ha kunskap om hur något är uppbyggd|uppbyggt eller fungerar

Översättningar (inom data)

Synonymer till förstå (inom data)

Vanlig betydelse av ordet förstå inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till förstå (inom bildligt)

Möjliga synonymer till förstå (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet förstå inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till förstå (inom slang)

Möjliga synonymer till förstå (inom slang)

Ordet förstå inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

(inom generell)

Synonymer till förstå (inom generell)

Möjliga synonymer till förstå (inom generell)

Möjliga synonymer till förstå (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet förstå inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till förstå (inom psykologi)

Möjliga synonymer till förstå (inom psykologi)

Mindre vanlig betydelse av ordet förstå inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till förstå (inom slang)

Möjliga synonymer till förstå (inom slang)

Ovanlig betydelse av ordet förstå inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till förstå (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till förstå (inom vardagligt)

Ordet förstå inom religion

Möjliga synonymer till förstå (inom religion)

Diskussion om ordet förstå