iaktta

iakttar
iakttog
iakttagit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet iaktta på svenska?

Presens: iakttar
Preteritum: iakttog
Supinum: iakttagit

Hur används ordet iaktta

  • "Det är alltid bättre att kontakta polisen och sedan iaktta och göra anteckningar, även om det gick bra just den här gången."
  • "– Hjälp till att nattvandra och hjälp till att titta och iaktta så mycket som möjligt, säger Kerstin Johansson."
  • "Vill du elda utomhus uppmanas du iaktta försiktighet."
  • "” Allmänheten uppmanas att iaktta stor försiktighet och att vara försiktiga med all typ av eld, en liten gnista kan snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser."
  • "– Vi vädjar till allmänheten att iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande."
  • "” De som bor eller rör sig nära Mörrumsån bör iaktta försiktighet för att undvika faror."
  • "En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att iaktta god advokatsed."
  • "Besökarna kommer att få hjälp att hålla avstånd och iaktta försiktighet av museets personal, markeringar och skyltning inne i museet."
  • "Innan färden tog slut hann mannen även med att inte stanna när polisen försökte stoppa honom och att inte iaktta stopplikt."
  • "Det här är mer en markering att man måste iaktta reglerna, säger Ingvar Wennersten."

Diskussion om ordet iaktta