verkställa

verkställer
verkställde
verkställt
Verb

Översättningar

Synonymer till verkställa

Hur böjs ordet verkställa på svenska?

Presens: verkställer
Preteritum: verkställde
Supinum: verkställt

Hur används ordet verkställa

 • "Fullmäktige tog beslut om det här 1999, men jag hoppas verkligen inte att vi ska behöva vänta ytterligare 15 år innan vi kan verkställa detta, säger Leif Håkansson ( S ), ordförande i tekniska nämnden."
 • "” Det vi söker är information angående adresser där ni upplever att det vistas fler personer än vad som är skrivna ” och ” De vi söker för att kunna verkställa ur landet, gömmer sig ofta hos släktingar / andra bekanta ”."
 • "– Han misstänks för flera brott men det är eftersom vi ska verkställa ett beslut om utvisning som han ska låsas in, säger Stefan Thorstensson."
 • "Enligt lagen om LSS ska kommunen verkställa beslutet omedelbart, men eftersom dröjsmålet inte kan anses skäligt yrkar IVO på ett vite på den högsta summan om en miljon kronor."
 • "Nu måste Lena Ek och Strålsäkerhetsmyndigheten verkställa pensionsbeskedet, säger Greenpeace Sverigechef Annika Jacobson i ett pressmeddelande."
 • "Närakuten ska öppnas senast årsskiftet 19 / 20 med utgångspunkten att vara öppen 24 timmar om dygnet året runt.Det är upp till verksamheten att verkställa det och de kommer sätta igång arbetet med att förbereda det, säger Alexander Wendt ( M ), gruppledare."
 • "Han ska verkställa de politiska besluten inte fatta dem."
 • "– Sedan jobbar vi under våren med en långsiktig plan som vi kommer att verkställa hösten 2019, säger Lars Almroth."
 • "Enligt rapporten har det hänt att kassan gjort en ny prövning av domstolens beslut, och att domen dessutom tagit för lång tid att verkställa."
 • "Kommunen fattade beslutet samma dag att bevilja stödet, men det skulle komma att dröja till april i år för kommunen att verkställa beslutet, vilket innebär ett dröjsmål på 214 dagar över den beräknade väntetiden, enligt Ivo, Inspektionen för Vård och omsorg."
 • "Fullmäktige tog beslut om det här 1999, men jag hoppas verkligen inte att vi ska behöva vänta ytterligare 15 år innan vi kan verkställa detta, säger Leif Håkansson ( S ), ordförande i tekniska nämnden."
 • "” Det vi söker är information angående adresser där ni upplever att det vistas fler personer än vad som är skrivna ” och ” De vi söker för att kunna verkställa ur landet, gömmer sig ofta hos släktingar / andra bekanta ”."
 • "– Han misstänks för flera brott men det är eftersom vi ska verkställa ett beslut om utvisning som han ska låsas in, säger Stefan Thorstensson."
 • "Enligt lagen om LSS ska kommunen verkställa beslutet omedelbart, men eftersom dröjsmålet inte kan anses skäligt yrkar IVO på ett vite på den högsta summan om en miljon kronor."
 • "Nu måste Lena Ek och Strålsäkerhetsmyndigheten verkställa pensionsbeskedet, säger Greenpeace Sverigechef Annika Jacobson i ett pressmeddelande."
 • "Närakuten ska öppnas senast årsskiftet 19 / 20 med utgångspunkten att vara öppen 24 timmar om dygnet året runt.Det är upp till verksamheten att verkställa det och de kommer sätta igång arbetet med att förbereda det, säger Alexander Wendt ( M ), gruppledare."
 • "Han ska verkställa de politiska besluten inte fatta dem."
 • "– Sedan jobbar vi under våren med en långsiktig plan som vi kommer att verkställa hösten 2019, säger Lars Almroth."
 • "Enligt rapporten har det hänt att kassan gjort en ny prövning av domstolens beslut, och att domen dessutom tagit för lång tid att verkställa."
 • "Kommunen fattade beslutet samma dag att bevilja stödet, men det skulle komma att dröja till april i år för kommunen att verkställa beslutet, vilket innebär ett dröjsmål på 214 dagar över den beräknade väntetiden, enligt Ivo, Inspektionen för Vård och omsorg."

Vad betyder verkställa inom vardagligt ?

utföra, genomföra, sätta (en plan) i verket

Relaterat till verkställa

verksamhet

tillvaro

pliktuppfyllelse

alstring

förfarande

göromål

fullbordan

verkställare

företag

domstolsförhandling

Diskussion om ordet verkställa