uppnå

uppnår
uppnådde
uppnått
Verb

Synonymer till uppnå

Hur böjs ordet uppnå på svenska?

Presens: uppnår
Preteritum: uppnådde
Supinum: uppnått

Hur används ordet uppnå

 • "Det hoppades att enighet skulle kunna uppnås mot slutet av året"
 • "Styrelsen presenterade den nye klubbchefen på tisdagen och han får nu i uppdrag att uppnå de mål som föreningen satt, leda föreningens visionsarbete, ta fullt personalansvar samt hålla i alla mediekontakter."
 • "– Bakom denna ökning ligger ett målmedvetet arbete, framför allt av sjuksköterskorna inom den kommunala hälso- och sjukvården, med att ta fram rutiner och riktlinjer som vi ska följa för att uppnå de resultat som är önskvärda, säger Lena Sällström-Olsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska och ansvarig för kvalitetsarbetet."
 • "För vi inte hyresgästerna med oss blir det omöjligt att uppnå en förändring, säger han."
 • "– Jag tror man behöver ta efter det här med att göra tydliga målsättningar och förankra dem i högsta ledningen så att de personer som sitter i högsta ledningen jobbar för att uppnå målen och följer upp målen."
 • "Jag sa åt honom hålla den mentala plan vi satt upp och sätta sig med caddyn och diskutera vad de ville uppnå."
 • "– Vi vill uppnå ett jämställt samhälle."
 • "Förhoppningen är att studiens resultat ska kunna användas både på kort sikt för att bidra till att uppnå nationella mål kring till exempel folkhälsa och måluppfyllelse i skolan, och på lång sikt i forskning om sambandet mellan utemiljö och barns lärande och hälsa."
 • "Enligt traditionen ska de tillresta midsommarfirarna även gå tolv varv runt kyrkan för att uppnå full effekt."
 • "Där har också kommunerna angett när de tror att de kommer att uppnå målet."
 • "I helgen blev Peter Sundqvist, instruktör i Carlskrona jiujitsu-klubb, förste svensk att uppnå den högsta graden i iaido, konsten att dra det japanska svärdet."

Vad betyder uppnå inom religion ?

nå fram till ett visst mål eller dylikt

Relaterat till uppnå

besittningstagande

lättvindighet

utjämning

fullbordan

framgång

närmande

ankomst

Diskussion om ordet uppnå