realisera

realiserar
realiserade
realiserat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till realisera

Hur böjs ordet realisera på svenska?

Presens: realiserar
Preteritum: realiserade
Supinum: realiserat

Hur används ordet realisera

 • "För att realisera de ovan nämnda punkterna har vi kommit fram till att vi i Centerpartiet föredrar förslaget med ” personliga ” eller ” flexibla zoner ”."
 • "Naturskydd må vara en osäker vetenskap som ytterst handlar om vilka värden vi vill realisera."
 • "Naturskydd må vara en osäker vetenskap som ytterst handlar om vilka värden vi vill realisera."
 • "Kanske kan prispengarna hjälpa till att realisera några av hennes egna drömmar, fast just nu handlar de bara om att sova, än har hon inte bestämt vad hon ska göra med pengarna."
 • "Kvar finns 47 miljarder att realisera eller belåna."
 • "Man var tvungen att hitta på en helt ny tillverkningsmetod för att kunna realisera Grace, som stolen kom att döpas till, och det råder inget tvivel om att stolen är mycket lyckad."
 • "Kvar finns 47 miljarder att realisera eller belåna."
 • "Kanske kan prispengarna hjälpa till att realisera några av hennes egna drömmar, fast just nu handlar de bara om att sova, än har hon inte bestämt vad hon ska göra med pengarna."
 • "– Det vi är riktigt dåliga på är samhällets förmåga att realisera natur- och kulturresurserna."
 • "För att realisera visionen om den Goda staden krävs det därför att tillväxten fördelas och att stadsutveckling blir till en process som ger alla invånare möjligheter till delaktighet."
 • "Tio arbetssökande ungdomar i Karlshamn ska nu få verktyg och coachning för att realisera sina idéer och bli samhällsentreprenörer i Karlshamn."
 • "Det finns stora möjligheter för det svenska lantbruket, och om vi inte ser dem själva så blir det svårt att realisera dem, säger Helena Jonsson, förbundsordförande på LRF."
 • "– Jag hoppas självklart att vi slipper realisera dessa stora siffror på varsel."
 • "– Fördelarna är att vi kan samordna verksamhet och det kanske är det den möjligheten vi har att kunna realisera en mindre avdelning för kvinnor."
 • "Därför väljer jag att lämna uppdraget som Furuviks vd och överlåter nu åt ledningsgruppen att realisera planen inför kommande säsong, säger Lars Bengtsson i ett uttalande."
 • "– Det är inga beslut fattade än men vi vill skapa förutsättningar för att kunna realisera vår strategi att växa inom högfasthetsstål, säger Mia Eriksson, plats och produktionschef SSAB Borlänge."
 • "– Vi äger våra två arenor och med hjälp av värdet av dessa och den begäran om borgen på 25 miljoner som kommer att lämnas till Leksands kommun, kommer vi att kunna realisera den visionen som krävs för att bygga långsiktighet, säger Anders."
 • "Det finns specialfall, om du har en stor upparbetad orealiserad vinst och du inte vill realisera den kan du av skatteskäl ha anledning att ligga kvar i din aktiedepå."
 • "Vi har beaktat de antaganden och slutsatser som den oberoende kommittén i Scanias styrelse kommit fram till, men vi finner budet skäligt med tanke på det långa tidsperspektivet man har när man ska realisera det här värdet, och det begränsade handlingsutrymme en liten minoritetsägare har gentemot en dominerande huvudägare, säger Marianne Nilsson, chef för ägarstyrning vid Swedbank Robur."
 • "Men om det inte skulle ske, och säljaren inte betalar sina lån, kan kreditgivaren gå till kronofogdemyndigheten och realisera sin pant, vilket innebär att köparen som ny bostadsrättshavare tvingas betala för att få behålla bostadsrätten."

Vad betyder realisera inom handel ?

förverkliga, omsätta i praktiken, implementera

Relaterat till realisera

byte

särskildhet

försäljning

utbyte

göromål

fullbordan

handel

företag

Diskussion om ordet realisera