bedriva

bedriver
bedrev
bedrivit
Verb

Översättningar

Synonymer till bedriva

Hur böjs ordet bedriva på svenska?

Presens: bedriver
Preteritum: bedrev
Supinum: bedrivit

Hur används ordet bedriva

  • "Anders Hederstierna, rektor på Blekinge Tekniska Högskola, vill nu lyfta frågan med styrelsen om det går att bedriva högskoleverksamhet på två ställen i Blekinge eller om det vore bättre bomma igen högskolan i Karlshamn."
  • "Arbets- och miljömedicin Syd skriver bland annat att lokalerna inte är lämpliga att bedriva verksamhet i, enligt Sydöstran."
  • "” Inte lämpligt att bedriva förskoleverksamhet ”"
  • "Den är inte förenlig med den verksamhet vi ska bedriva i skolan."
  • "Vi får bara årliga bidrag för att bedriva verksamhet."
  • "– Det räcker helt enkelt inte för att vi ska kunna bedriva verksamhet."
  • "Det är nu upp till regeringen att avgöra vem som är bäst lämpade att bedriva miljötillsynen, säger han."
  • "Hon berättar att Blekingesjukhuset är, tillsammans med Sveriges universitetssjukhus, ensamma om att bedriva den här typen av hjärtkirurgi."
  • "– Rent allmänt sett är det inte lämpligt att bedriva förskoleverksamhet, skolverksamhet eller för den saken vistas i några lokaler eller bostäder med fukt- och mögelskador."
  • "Det är inte lämpligt att bedriva verksamhet där, enligt utlåtandet."

Rim på bedriva

Vad betyder bedriva inom sjöfart ?

utöva, idka

Diskussion om ordet bedriva