bibehålla

bibehåller

bibehöll

bibehållit

bibehåll

Verb