tillbakahålla

Verb

Relaterat till tillbakahålla

uppehåll

försening

overksamhet

hinder

inskränkning

betänklighet

förbud

motstånd

döljande

kvarhållande

kallblodighet

måttfullhet