försumma

försummar
försummade
försummat
Verb

Översättningar

Synonymer till försumma

Hur böjs ordet försumma på svenska?

Presens: försummar
Preteritum: försummade
Supinum: försummat

Hur används ordet försumma

 • "Lycka till alla ni andra som också kommer att försumma saker i rätt ordning i sommar."
 • "Att försumma saker i rätt ordning var ett nytt uttryck som jag kommer att ta med mig."
 • "Kort sagt, försumma saker i rätt ordning, som en kamrat brukar säga."
 • "Kort sagt, försumma saker i rätt ordning."
 • "Vi får dock inte försumma de vanligt förekommande bakteriella infektionerna som inte bara medför onödigt mänskligt lidande utan också stora kostnader för samhället."
 • "Om inte bör det vara ett beslut av fri vilja, inte av fruktan för att det samhälle som fostrat henne skulle försumma framtidens barn."
 • "Paragrafen som nu prövats handlar om att föräldern inte får försumma sin underhållsskyldighet, vilket HD alltså anser kan vara fallet skillnaderna mellan veckorna hos föräldrarna är för stora."
 • "Det innebär att vi kan satsa på damelit, hålla oss på den här nivån, utan att försumma ungdoms- eller herrverksamheten i klubben."
 • "Långa handläggningstider kan på sikt försumma ett förtroende för granskningssystemet och minska anmälarens känsla av upprättelse."
 • "I kampen om kulturlagren riskerar man också att förstöra eller försumma fynd som har saker att berätta."
 • "Paragrafen som nu prövats handlar om att föräldern inte får försumma sin underhållsskyldighet, vilket HD alltså anser kan vara fallet skillnaderna mellan veckorna hos föräldrarna är för stora."
 • "Det innebär att vi kan satsa på damelit, hålla oss på den här nivån, utan att försumma ungdoms- eller herrverksamheten i klubben."
 • "Långa handläggningstider kan på sikt försumma ett förtroende för granskningssystemet och minska anmälarens känsla av upprättelse."
 • "I kampen om kulturlagren riskerar man också att förstöra eller försumma fynd som har saker att berätta."
 • "I Kalmar län finns en oro för att regeringen ska försumma övriga landet till förmån för storstäderna."
 • "Rezo anklagar kristdemokratiska CDU, men också socialdemokratiska SPD, för att försumma klimatfrågan och för att öka klyftan mellan fattiga och rika."
 • "EU har nu insett att det inte längre går att försumma Afrika efter åratal av fokus mot öst och EU:s egen utvidgning."
 • "– Det är en signifikant ökning, man kan absolut inte försumma den."

Vad betyder försumma inom vardagligt ?

ägna alltför lite uppmärksamhet åt

Relaterat till försumma

avskildhet

tröghet

omogenhet

overksamhet

ovillighet

gensträvighet

förlust

ouppmärksamhet

ohövlighet

missaktning

vårdslöshet

underskattning

försumlighet

ofullkomlighet

tillkortakommande

ofullständighet

försummelse

gagnlöshet

slapphet

urtillstånd

olämplighet