överskrida

överskrider
överskred
överskridit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet överskrida på svenska?

Presens: överskrider
Preteritum: överskred
Supinum: överskridit

Hur används ordet överskrida

 • "Enligt luftkvalitetsförordningen får ozonhalten inte överskrida 120 mikrogram per kubikmeter luft."
 • "Men Lars Almroth varnar ändå för att landstinget även i sommar kan tvingas överskrida gränsen på 200 timmars övertid för sjuksköterskor och begära att kunna ta ut ytterligare 150 timmar."
 • "Bland annat handlar det om att ljudet inte får överskrida"
 • "Men direktören lovade att han inte skulle överskrida budgeten på 900 000 kronor."
 • "Både Karlshamns och Olofströms kommuner kommer att överskrida sina snöröjningsbudgetar för i år och även Ronneby kan komma att gå samma öde till mötes."
 • "– Vi har inte fått mer pengar i år för att kompensera det här utan jag räknar med att överskrida budget, säger Monika Ahrås som är kostchef i Ludvika kommun."
 • "Enligt uppgift är huvudskyddsombudet en av få som har vågat påtala brister i arbetsmiljön – och att chaufförerna på vissa linjer måste överskrida hastighetsbestämmelserna om de ska följa tidtabellen."
 • "” Vi måste stoppa nu för att inte överskrida årets kvot ”"
 • "Region Gävleborg försvarar att sitt handlande med att man inte trodde att kostnaderna för programmen skulle överskrida gränsen 505 800 kronor."
 • "Nye ekonomiministern Morten Østergaard räknar med att Danmark kan överskrida målet utan att straffas av EU om det sker temporärt under ett år och med liten marginal."
 • "Det innebär att budgetunderskottet skulle bli 3,2 procent av BNP och överskrida EU-målet på 3 procent, jämfört med 2,9 procent i den förra prognosen."

Vad betyder överskrida inom mat ?

bli större än en från början given gräns

Möjliga synonymer till överskrida

Diskussion om ordet överskrida