svinka

Verb

Relaterat till svinka

gensträvighet

förevändning

försumlighet

försummelse

vankelmod

slapphet

Diskussion om ordet svinka