vända kappan efter vinden

vänder kappan efter vinden
vände kappan efter vinden
vänt kappan efter vinden
Verb

Hur böjs ordet vända kappan efter vinden på svenska?

Presens: vänder kappan efter vinden
Preteritum: vände kappan efter vinden
Supinum: vänt kappan efter vinden

Vad betyder vända kappan efter vinden inom generell ?

ombyta sympatier eller åsikter efter rådande opinion; ändra sig efter vad andra tycka|tycker; otillbörligt anpassa sig för att vinna fördelar

Möjliga synonymer till vända kappan efter vinden

Relaterat till vända kappan efter vinden

falskhet

ombytlighet

kryperi

slughet

imitation

vankelmod

omständighet