överträda

överträder
överträdde
överträtt
Verb

Synonymer till överträda

Hur böjs ordet överträda på svenska?

Presens: överträder
Preteritum: överträdde
Supinum: överträtt

Hur används ordet överträda

  • "Hon anser också att det behöver bli svårare att överträda ett kontaktförbud."
  • "Att överträda hastighetsbegränsningen med tio kilometer i timmen på en 50- väg kostar i dag 800 kronor, men föreslås höjas till 2.000."
  • "– Polisen har under brådskande tjänsteutövning rätt att överträda gällande hastighetsgräns, säger Håkan Modin."
  • "Anna Sibinska säger att SD ofta försöker överträda den gränsen."
  • "– Om uppgifterna i boken är riktiga har danska jägarsoldater, förklädda till civila, varit redo att direkt överträda konventionen genom att döda eller såra andra."
  • "– Varje lokalförening och regionbolag är självständiga enheter och jag ska jag som vd passa mig för att gå in och engagera mig och överträda de demokratiska processerna."
  • "Det finns en orsak till varför vi har rennäringslagen och det är inte okej att överträda den, säger Matti Blind Berg till Sameradion & SVT Sápmi."
  • "Oftast finns det en marginal för att under en kort tid överträda temperaturerna där läkemedlen ska förvaras."
  • "– Det finns ingen ursäkt för att överträda hastighetsgränserna."
  • "- Jag tänker inte överträda yppandeförbudet, sade hon och hade heller inga ytterligare kommentarer."

Vad betyder överträda inom fysik ?

inte följa, inte rätta sig efter, handla mot, sätta sig över, bryta mot, trotsa (lagen, bestämmelser, ...)

Relaterat till överträda

gensträvighet

motstånd

förnekelse

ont

försyndelse

orätt

övermått

obehörighet

försummelse

överskridande

olaglighet

motsats

Diskussion om ordet överträda