inkräkta

inkräktar

inkräktade

inkräktat

inkräkta

Verb
Vanligast
Utnyttja någon annans område

Synonymer

historia handel
Att bedriva smyghandel