bryta

bryter
bröt
brutit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till bryta

Hur böjs ordet bryta på svenska?

Presens: bryter
Preteritum: bröt
Supinum: brutit

Hur används ordet bryta

 • "Det dröjde inte länge förrän han han bröt sitt löfte"
 • "Tystnaden bröts av ett högt skrik"
 • "Jag bröt benet"
 • "Hon bröt en kvist från trädet"
 • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring psykisk ohälsa."
 • "– Jag gick med för att det är ett bra sätt att bryta vardagen på."
 • "Vi hade många som fick bryta på grund av avåkningar eller tekniska fel, berättar tävlingsledare Björn Borgqvist från Olofström MK."
 • "– Det stämmer, vi vill bryta ett av avtalet eftersom det finns en paragraf som säger att detta kan ske efter ömsesidig överenskommelse om uppsägning i sex månader, säger Claes Wiridén, socialchef på Karlskrona kommun."
 • "Nu kämpar klubben för sin överlevnad – både sportgrupp och styrelse är överens om att något behöver genomföras för att bryta den negativa trenden."
 • "En eller flera gärningsmän lyckades bryta upp kassaskåpet och lämna platsen med okänt byte."
 • "Karlskronas skyttekung Lars Möller-Madsen tvingades bryta matchen redan i inledningen på grund av en skada."
 • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring vår tids största folksjukdom, psykisk ohälsa."
 • "Hon låg på en fjärdeplats inför dagens finalpass men fick bryta tävlingen efter smärtor i sin fot."
 • "– Vi stor inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen."

Ordet bryta har 7 betydelser

 • Inom data
 • Inom fysik
 • Inom lingvistik
 • Inom juridik
 • Inom gruvdrift
 • Inom generell
 • Inom allmänt
data
fysik
lingvistik
juridik
gruvdrift
generell
allmänt

Vad betyder bryta inom data ?

få något skört att spricka sönder i mindre delar (ofta genom kraftig böjning)

Översättningar (inom data)

Engelska

Synonymer till bryta (inom data)

Ordet bryta inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Engelska

Möjliga synonymer till bryta (inom fysik)

Ordet bryta inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Möjliga synonymer till bryta (inom lingvistik)

Relaterat till bryta (inom lingvistik)

uttalsfel

Ordet bryta inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till bryta (inom juridik)

Möjliga synonymer till bryta (inom juridik)

Ordet bryta inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till bryta (inom gruvdrift)

Ordet bryta inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bryta (inom generell)

Ordet bryta inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till bryta (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bryta (inom allmänt)

Diskussion om ordet bryta

 • - 2015-09-04

  upphäva