bryta

bryter
bröt
brutit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet bryta på svenska?

Presens: bryter
Preteritum: bröt
Supinum: brutit

Hur används ordet bryta

 • "Hon bröt en kvist från trädet"
 • "Jag bröt benet"
 • "Tystnaden bröts av ett högt skrik"
 • "Det dröjde inte länge förrän han han bröt sitt löfte"
 • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring psykisk ohälsa."
 • "– Jag gick med för att det är ett bra sätt att bryta vardagen på."
 • "Vi hade många som fick bryta på grund av avåkningar eller tekniska fel, berättar tävlingsledare Björn Borgqvist från Olofström MK."
 • "– Det stämmer, vi vill bryta ett av avtalet eftersom det finns en paragraf som säger att detta kan ske efter ömsesidig överenskommelse om uppsägning i sex månader, säger Claes Wiridén, socialchef på Karlskrona kommun."
 • "Nu kämpar klubben för sin överlevnad – både sportgrupp och styrelse är överens om att något behöver genomföras för att bryta den negativa trenden."
 • "En eller flera gärningsmän lyckades bryta upp kassaskåpet och lämna platsen med okänt byte."
 • "Karlskronas skyttekung Lars Möller-Madsen tvingades bryta matchen redan i inledningen på grund av en skada."
 • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring vår tids största folksjukdom, psykisk ohälsa."
 • "Hon låg på en fjärdeplats inför dagens finalpass men fick bryta tävlingen efter smärtor i sin fot."
 • "– Vi stor inför stora utmaningar och har många viktiga frågor att driva för länets utveckling, som exempelvis att få ner den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten, arbeta med viktiga infrastrukturfrågor och bryta den negativa trenden när det gäller befolkningsutvecklingen."

Ordet bryta har 8 betydelser

 • Inom data
 • Inom fysik
 • Inom lingvistik
 • Inom juridik
 • Inom gruvdrift
 • Inom generell
 • Inom allmänt
 • Inom generell
data
fysik
lingvistik
juridik
gruvdrift
generell
allmänt
generell

Ordet bryta inom fysik

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till bryta

Ordet bryta inom lingvistik

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till bryta

Relaterat till bryta

uttalsfel

Ordet bryta inom juridik

Översättningar

Synonymer till bryta

Möjliga synonymer till bryta

Ordet bryta inom gruvdrift

Översättningar

Möjliga synonymer till bryta

Ordet bryta inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till bryta

Ordet bryta inom allmänt

Översättningar

Synonymer till bryta

Möjliga synonymer till bryta

Ordet bryta inom generell