söndra

söndrar
söndrade
söndrat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet söndra på svenska?

Presens: söndrar
Preteritum: söndrade
Supinum: söndrat

Hur används ordet söndra

  • "Genom att låta regeringen sitta kvar hoppas Moderaterna att Las-frågan ska fortsätta att söndra relationerna både mellan Socialdemokraterna och LO och mellan Socialdemokraterna och övriga januaripartier, framför allt Centerpartiet och Liberalerna."
  • "– Det är anklagelser i syfte att söndra och splittra, allt för att Socialdemokraterna ska kunna behålla makten."
  • "Utöver att det är ett ” rättsvidrigt sätt att söndra och härska ” menar Ehn att maktkampen skapar problem när man vill ersätta de uteslutna medlemmarna."
  • "Man driver in en kil för att skapa splittring, det är den gamla söndra och härska-tekniken."
  • "Syftet med söndra och härska-tekniken är att Sverige ska få fullt upp att hantera inrikespolitiska frågor, så att landet har mindre energi att lägga på utrikespolitiken."
  • "– Man tillämpar något som redan på antiken kallades att härska genom att söndra."
  • "” Härska genom att söndra ”"
  • "Kommunen säger att Inlandsbanan har lovat städa upp på stationsområdet, men i Överhogdal har bråket kring vägen satt djupa spår, ett vägbygge kan verkligen både söndra och förena."
  • "I nuläget gäller varningen de söndra delarna av länet."
  • "Men det gäller inte bara för Polen, jag tror att det här är ett recept för att söndra ett samhälle."

Rim på söndra

Vad betyder söndra inom fysik ?

dela i två eller flera delar; skilja något från något annat

Översättningar

Synonymer till söndra

Möjliga synonymer till söndra

Relaterat till söndra

tvedräkt

splittring

oenighet

ovänskap

motsättning

spridning

avbrott

splittring

relationslöshet

olikhet