sätta sig på tvären

satt sig på tvären
suttit sig på tvären
sätter sig på tvären
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet sätta sig på tvären på svenska?

Presens: sätter sig på tvären
Preteritum: satt sig på tvären
Supinum: suttit sig på tvären

Relaterat till sätta sig på tvären

tvedräkt

ovillighet

oenighet

motstånd

Diskussion om ordet sätta sig på tvären