halvera

halverar
halverade
halverat
Verb

Synonymer till halvera

Hur böjs ordet halvera på svenska?

Presens: halverar
Preteritum: halverade
Supinum: halverat

Hur används ordet halvera

 • "Men vice riksbankschef Lars E O Svensson ville sänka rejält, och halvera styrräntan till 0,5 procent."
 • "Förslaget skulle innebära att fordonsindustrin måste halvera ljudnivåerna från sina fordon inom två år."
 • "Om du vill göra receptet till två personer går det bra att halvera receptet."
 • "Regeringen hade som mål att mellan 2003 och 2014 halvera antalet barn och unga som röker."
 • "Regeringen hade som mål att mellan 2003 och 2014 halvera antalet barn och unga som röker."
 • "Regeringen hade som mål att mellan 2003 och 2014 halvera antalet barn och unga som röker."
 • "Här finns stora möjligheter att mer än halvera tiden för att få fram godkända detaljplaner."
 • "Mi Andersson anser att det är lugnare på kaféet nu än för några år sen och hon är förvånad över att kommunen väljer att halvera bidraget till verksamheten."
 • "Stockholm : Kvinnor som löper stor risk att drabbas av bröstcancer kan mer än halvera risken med hjälp av ett beprövat cancerläkemedel som förhindrar kroppen från att bilda östrogen."
 • "Då finns stora möjligheter att mer än halvera tiden för att få fram godkända detaljplaner."
 • "Blekinge vill halvera ungdomsarbetslösheten."
 • "Blekingesjukhuset har lyckats mer än halvera kostnaderna för hyrläkare på ett år."
 • "Tillsammans med regeringen satsar Blekinge 20 miljoner kronor med målet att halvera arbetslösheten bland unga fram till 2017."
 • "På ett år har Blekingesjukhuset lyckats halvera sina kostnader för hyrläkare."
 • "Tillsammans med regeringen satsar Blekinge 20 miljoner kronor med målet att halvera arbetslösheten bland unga fram till 2017."
 • "Målet är att halvera ungdomsarbetslösheten inom fyra år."
 • "– Vi har satt ett nationellt mål att halvera bostadsinbrotten i Sverige till utgången av 2019 och här ser vi helt klart att metoderna och stöden som gått ut i verksamheten har gett resultat, säger Tomas Håkansson, verksamhetsspecialist på mängdbrott hos Utvecklingscentrum Syd"
 • "Deltidsbrandmannen Christian : ” Tvingas halvera min lön ”"
 • "Statsminister Stefan Löfvens uttalande om att halvera flyktingmottagandet till Sverige har kritiserats av Miljöpartiets ledning – nu väcker planerna reaktioner inom Socialdemokraterna."
 • "Ett länsomfattande projekt med målet att halvera ungdomsarbetslösheten fram till år 2017."

Rim på halvera

Diskussion om ordet halvera