förtunna

förtunnar
förtunnade
förtunnat
Verb

Översättningar

Synonymer till förtunna

Hur böjs ordet förtunna på svenska?

Presens: förtunnar
Preteritum: förtunnade
Supinum: förtunnat

Ordet förtunna har 2 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom kemi
ålderdomlig
kemi

Ordet förtunna inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till förtunna (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till förtunna (inom ålderdomlig)

Relaterat till förtunna (inom ålderdomlig)

fråndragning

sammandragning

fåtal

smalhet

vatten

tunnhet

smältning

Ordet förtunna inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Diskussion om ordet förtunna

  • - 2010-06-27

    Jag är ganska säker på att ordet förtunna är ett svenskt uppslagsord.

förtunnas

Verb

Hur används ordet förtunnas

  • "Blocköverskridande utspel och djup oenighet om både ekonomi och invandrarpolitik har ökat splittringen och fått vänsterns segervittring att förtunnas."
  • "Ozonlagret över Arktis kommer att förtunnas allvarligt de kommande veckorna."

Diskussion om ordet förtunnas