skala

skalan
skalor
skalorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet skala på svenska?

Obestämd singular: skala
Bestämd singular: skalan
Obestämd plural: skalor
Bestämd plural: skalorna

Hur används ordet skala

 • "Men nu ville han testa i större skala."
 • "Ville testa i större skala"
 • "Stommen till linjeskeppet Riksens Ständer från 1700-talet ska återskapas i full skala på Lindholmen."
 • "Det nya mobila teamet i Karlshamn kommer att starta upp under nästa vecka, men då först i liten skala."
 • "Det är stapelbädden som skeppet byggs upp på och skeppsstommen av ek som ska byggas i full skala; 12 meter brett och 10 meter högt."
 • "Men i mindre skala jämfört med tidigare verk."
 • "– Om man vill prata allvarlighet i bristerna så är det svårt att sätta på en skala."
 • "Det nedläggningshotade integrationsprojektet ” Hälsa för alla ” får leva vidare om än i en mindre skala."
 • "Varje spelare måste nu skala av de enkla misstagen, säger tränaren Karl-Johan Lång."
 • "Klass 1-varning är den lägsta varningen på SMHI:s tregradiga skala; klass 1, klass 2 och klass 3."

Vad betyder skala inom matematik ?

storleksförhållandet mellan en avbildning och det avbildade föremålet eller området, särskilt i karta|kartsammanhang

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till skala

Relaterat till skala

musik

ståndpunkt

sammanhang

längd

ordning

grad

värdering

skala

skalar
skalade
skalat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet skala på svenska?

Presens: skalar
Preteritum: skalade
Supinum: skalat

Hur används ordet skala

 • "Men nu ville han testa i större skala."
 • "Ville testa i större skala"
 • "Stommen till linjeskeppet Riksens Ständer från 1700-talet ska återskapas i full skala på Lindholmen."
 • "Det nya mobila teamet i Karlshamn kommer att starta upp under nästa vecka, men då först i liten skala."
 • "Det är stapelbädden som skeppet byggs upp på och skeppsstommen av ek som ska byggas i full skala; 12 meter brett och 10 meter högt."
 • "Men i mindre skala jämfört med tidigare verk."
 • "– Om man vill prata allvarlighet i bristerna så är det svårt att sätta på en skala."
 • "Det nedläggningshotade integrationsprojektet ” Hälsa för alla ” får leva vidare om än i en mindre skala."
 • "Varje spelare måste nu skala av de enkla misstagen, säger tränaren Karl-Johan Lång."
 • "Klass 1-varning är den lägsta varningen på SMHI:s tregradiga skala; klass 1, klass 2 och klass 3."

Vad betyder skala inom textil ?

storleksförhållandet mellan en avbildning och det avbildade föremålet eller området, särskilt i karta|kartsammanhang

Översättningar

Möjliga synonymer till skala

Relaterat till skala

fråndragning

förtäring

avklädning

hastighet

sammandragning

splittring