avskala

avskalar
avskalade
avskalat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet avskala på svenska?

Presens: avskalar
Preteritum: avskalade
Supinum: avskalat

Ordet avskala har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom allmänt
medicin
allmänt

Vad betyder avskala inom medicin ?

avlägsna skal

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Möjliga synonymer till avskala (inom medicin)

Ordet avskala inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till avskala (inom allmänt)

Relaterat till avskala (inom allmänt)

avklädning

tillbakagång

fråndragning

Diskussion om ordet avskala