beskära

beskär
beskar
beskurit
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet beskära på svenska?

Presens: beskär
Preteritum: beskar
Supinum: beskurit

Hur används ordet beskära

 • "– Det är ett sätt att beskära demokratin."
 • "– Det är ett sätt att beskära demokratin, sa den vänsterpartistiska gruppledaren Willy Söderdahl till SVT förra sommaren."
 • "Den här tiden är det dags att plantera och beskära fruktträd."
 • "Behöver du hjälp med att beskära eller ta bort träd och buskar kan du från den 1 augusti få rutavdrag för arbetskostnaden."
 • "Han arbetade med att beskära träd."
 • "Det kan handla om alltifrån att öka belysningen i området, beskära buskar och träd för att öka synligheten men vi utesluter inte heller kameraövervakning i någon form, säger områdeschef Mikael Larsson."
 • "Helsingborgs stad kommer bland annat att öka och förbättra belysningen, ha övervakningskameror som täcker stora delar av parken och gatorna runt omkring, beskära buskar och plantera nya träd, anlägga ett nytt utegym och rusta upp lekplatsen för att Furutorpsplatsen ska kännas tryggare."
 • "Det finns mycket att göra i trädgården – det kan till och med bli lätt att arbeta för mycket i trädgården under höstmånaderna, med att klippa till och beskära växter bland annat."
 • "Hög tid beskära fruktträd"
 • "Och så kan man räfsa bort löv så att lökväxterna lättare kommer upp och man kan beskära."
 • "– Det är ett sätt att beskära demokratin."
 • "– Det är ett sätt att beskära demokratin, sa den vänsterpartistiska gruppledaren Willy Söderdahl till SVT förra sommaren."
 • "Den här tiden är det dags att plantera och beskära fruktträd."
 • "Behöver du hjälp med att beskära eller ta bort träd och buskar kan du från den 1 augusti få rutavdrag för arbetskostnaden."
 • "Han arbetade med att beskära träd."
 • "Det kan handla om alltifrån att öka belysningen i området, beskära buskar och träd för att öka synligheten men vi utesluter inte heller kameraövervakning i någon form, säger områdeschef Mikael Larsson."
 • "Helsingborgs stad kommer bland annat att öka och förbättra belysningen, ha övervakningskameror som täcker stora delar av parken och gatorna runt omkring, beskära buskar och plantera nya träd, anlägga ett nytt utegym och rusta upp lekplatsen för att Furutorpsplatsen ska kännas tryggare."
 • "Det finns mycket att göra i trädgården – det kan till och med bli lätt att arbeta för mycket i trädgården under höstmånaderna, med att klippa till och beskära växter bland annat."
 • "Hög tid beskära fruktträd"
 • "Och så kan man räfsa bort löv så att lökväxterna lättare kommer upp och man kan beskära."

Ordet beskära har 5 betydelser

 • Inom norgespec
 • Inom trädgårdskonst
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom media
 • Inom snickeri
norgespec
trädgårdskonst
ALLMÄNT
media
snickeri

Vad betyder beskära inom norgespec ?

klippa bort (oönskade) delar från något; skära av; skära ned

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till beskära (inom norgespec)

Relaterat till beskära (inom norgespec)

fotografi

Ordet beskära inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Engelska

Synonymer till beskära (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till beskära (inom trädgårdskonst)

Ordet beskära inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till beskära (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till beskära (inom ALLMÄNT)

Ordet beskära inom media

Översättningar (inom media)

Engelska

Synonymer till beskära (inom media)

Möjliga synonymer till beskära (inom media)

Ordet beskära inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Synonymer till beskära (inom snickeri)

Möjliga synonymer till beskära (inom snickeri)

Diskussion om ordet beskära