kapa

kapar
kapade
kapat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till kapa

Hur böjs ordet kapa på svenska?

Presens: kapar
Preteritum: kapade
Supinum: kapat

Ordet kapa har 3 betydelser

  • Inom skogsbruk
  • Inom polisväsende
  • Inom data
skogsbruk
polisväsende
data

Vad betyder kapa inom skogsbruk ?

sönderdela, såga av ved och andra föremål (redskapet kan vara en kap)

Översättningar (inom skogsbruk)

Engelska

Synonymer till kapa (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till kapa (inom skogsbruk)

Ordet kapa inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Engelska

Möjliga synonymer till kapa (inom polisväsende)

Relaterat till kapa (inom polisväsende)

besittningstagande

besittningstagande

kriminalitet

Ordet kapa inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till kapa (inom data)

Möjliga synonymer till kapa (inom data)

Diskussion om ordet kapa