röta

rötan

rötor

rötorna

Substantiv
biologi
vardagligt
  • Engelska
  • luck [ vardagligt ]
bildligtröta

rötar

rötade

rötat

röta

Verb
textil
om hampa och lin