röta

rötan
rötor
rötorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet röta på svenska?

Obestämd singular: röta
Bestämd singular: rötan
Obestämd plural: rötor
Bestämd plural: rötorna

Hur används ordet röta

 • "Men framförallt handlar den om vilken tur jag har haft över att födas här, vilken röta jag har haft."
 • "I våras besiktigades alla träd i parken och det var då man såg att några var så skadade av röta och svamp att dom måste tas bort."
 • "– Den hotade att falla ihop, stolpkonstruktionen på skiftesverkshus är känsliga för röta och vind."
 • "Furupålarna som håller upp huset har drabbats av röta och måste bytas ut – då badhuset sjunkit en centimeter på 25 år, rapporterar P4 Blekinge."
 • "Det har lett till vattenskador, och det enda som skyddar byggnaden från röta är den dåliga isoleringen."
 • "För att skydda byggnaderna mot röta ville man lägga tak på husen i Karlsgården och det gick loss på en miljon – något som hembygdsföreningarnas samarbetskrets tvingades ta banklån för att klara av."
 • "En teknisk undersökning har visat att det är i dåligt skick, med bland annat röta i dom bärande stolparna."
 • "Tornets höjd är 32 meter – tio meter högre än det gamla som stängdes 2015 och sedan revs på grund av röta."
 • "Det har också gått röta på vissa ställen så det har vi stabiliserat upp med plattjärn och lite annat, säger Torbjörn Lindgren som är den som har gjort hästen."
 • "Giftet är en restprodukt från träimpregneringsprocessen mot röta som tidigare utförts vid Håstaholmen, och till våren 2019 är det planerat för muddring med grävmaskin och dykare."

Ordet röta har 3 betydelser

 • Inom biologi
 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
biologi
vardagligt
bildligt

Vad betyder röta inom biologi ?

nedbrytning av levande vävnad, förstöring av organiskt ämne ofta framkallad av svampar eller bakterier; nedbrytning av samhällsmoral

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till röta (inom biologi)

Möjliga synonymer till röta (inom biologi)

Relaterat till röta (inom biologi)

biologi

Ordet röta inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska
 • luck  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till röta (inom vardagligt)

Ordet röta inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till röta (inom bildligt)

Diskussion om ordet röta

 • - 2010-06-04

  Betyder även tur

röta

rötar
rötade
rötat
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet röta på svenska?

Presens: rötar
Preteritum: rötade
Supinum: rötat

Hur används ordet röta

 • "Men framförallt handlar den om vilken tur jag har haft över att födas här, vilken röta jag har haft."
 • "I våras besiktigades alla träd i parken och det var då man såg att några var så skadade av röta och svamp att dom måste tas bort."
 • "– Den hotade att falla ihop, stolpkonstruktionen på skiftesverkshus är känsliga för röta och vind."
 • "Furupålarna som håller upp huset har drabbats av röta och måste bytas ut – då badhuset sjunkit en centimeter på 25 år, rapporterar P4 Blekinge."
 • "Det har lett till vattenskador, och det enda som skyddar byggnaden från röta är den dåliga isoleringen."
 • "För att skydda byggnaderna mot röta ville man lägga tak på husen i Karlsgården och det gick loss på en miljon – något som hembygdsföreningarnas samarbetskrets tvingades ta banklån för att klara av."
 • "En teknisk undersökning har visat att det är i dåligt skick, med bland annat röta i dom bärande stolparna."
 • "Tornets höjd är 32 meter – tio meter högre än det gamla som stängdes 2015 och sedan revs på grund av röta."
 • "Det har också gått röta på vissa ställen så det har vi stabiliserat upp med plattjärn och lite annat, säger Torbjörn Lindgren som är den som har gjort hästen."
 • "Giftet är en restprodukt från träimpregneringsprocessen mot röta som tidigare utförts vid Håstaholmen, och till våren 2019 är det planerat för muddring med grävmaskin och dykare."

Ordet röta har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom textil
generell
textil

Vad betyder röta inom generell ?

nedbrytning av levande vävnad, förstöring av organiskt ämne ofta framkallad av svampar eller bakterier; nedbrytning av samhällsmoral

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till röta (inom generell)

Ordet röta inom textil

om hampa och lin

Översättningar (inom textil)

Engelska

Diskussion om ordet röta