förtvining

förtviningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förtvining

Hur används ordet förtvining

  • "– En överläkare som jag blev kontaktad av sa : ” Det enda vi kan säga till en patient är att du har en förtvining, du ska få symptomlindring, och sen ses vi om ett halvår, hej då! ” Men läkare vill hjälpa oss mer."
  • "I reella tal handlar det om omkring 400.000 barn som lider av symptom på undernäring t.ex. förtvining, kronisk diarré och allvarlig proteinbrist."

Ordet förtvining har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vanligast betydelse av ordet förtvining inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till förtvining (inom generell)

Relaterat till förtvining (inom generell)

ohälsa

försämring

sammandragning

biologi

Ordet förtvining inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till förtvining (inom medicin)

Möjliga synonymer till förtvining (inom medicin)

Diskussion om ordet förtvining