smittkoppor

Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet smittkoppor

  • "Då härjade stora epidemier och många dog i sjukdomar som till exempel tuberkulos, rödsot eller smittkoppor."
  • "Då härjade stora epidemier och många dog i sjukdomar som till exempel tuberkulos, rödsot eller smittkoppor."
  • "Sedan tidigare klassas ebola, sars och smittkoppor som allmän- och samhällsfarliga sjukdomar."
  • "Vi har bara vaccinerat bort en sjukdom, smittkoppor, säger han."
  • "I och med att man under 1800-talets senare hälft började vaccinera barn mot smittkoppor och samtidigt förbättrade sin personliga hygien förändrades situationen och fyra av de sex barnen överlevde."
  • "Den första sjukdomen som människan lyckades utrota var smittkoppor, och det var 1980."
  • "- Vi har lyckats hantera stora svåra sjukdomar som smittkoppor, mässling och annat genom att vaccinera bort dem."
  • "Genvarianten CCR5-Delta32 hindrar virus som smittkoppor och hiv att an- gripa kroppens celler."
  • "Totempålen restes ursprungligen 1872 för att berätta om den svåra tid då smittkoppor drabbade indianstammen."
  • "En möjlig kandidat är smittkoppor."

Vad betyder smittkoppor inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
Smittkoppor (variola) var en extremt smittsam sjukdom med hög dödlighet som orsakades och spreds av ett virus från familjen poxviridae. https://sv.wikipedia.org/wiki/Smittkoppor

Relaterat till smittkoppor

ohälsa

Diskussion om ordet smittkoppor