infektion

infektionen
infektioner
infektionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till infektion

Hur böjs ordet infektion på svenska?

Obestämd singular: infektion
Bestämd singular: infektionen
Obestämd plural: infektioner
Bestämd plural: infektionerna

Hur används ordet infektion

  • "Efter tio dagar återkom mannen, nu med tecken på infektion."
  • "Vid det besöket bekräftades att köttbiten mannen ätit varit försedd med tandpetare som orsakat ett hål i matstrupen och lett till en allvarlig infektion."
  • "Senare kom SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, fram till att en infektion är den troliga orsaken till fiskdöden i några svenska vattendrag."
  • "– Vi vet att ju längre tid du ligger på sjukhuset, ju större risker är det för infektion och att du blir sjuk igen om du ligger kvar under lång tid."
  • "Den nya studien visar att infektion är en del av problemet, men exakt vad som orsakar laxdöden vet man inte än."
  • "Laxdöden i Mörrumsån kan bero på infektion hos laxarna, visar en ny rapport från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA."
  • "– Rätt vad det är blir det halt och folk ramlar eller någon infektion bryter ut och då ska vi ha kapacitet att klara av det."
  • "Då hade 61-årigen feber, lågt blodtryck och röntgen visade att mannen hade en infektion i bröstkorgen."
  • "Brister i personalens hygien är en orsak till att var tionde patient som läggs in på Blekingesjukhuset får en vårdrelaterad infektion."
  • "Han bedömde att inga åtgärder behövdes göras trots att mannens blodprover visade på en infektion."

Vad betyder infektion inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
av senlatinets infectio, ytterst av latin inficio ’förgifta’, ’besmitta’, är ett tillstånd som uppkommer när ett smittämne, till exempel bakterie eller virus, koloniserar en värdorganism, till exempel en människa. http://sv.wikipedia.org/wiki/Infektion

Relaterat till infektion

skadlighet

ohälsa

omplacering

orenlighet

osundhet

Diskussion om ordet infektion