stelkramp

stelkrampen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till stelkramp

Hur används ordet stelkramp

 • "Det är den kombination av vaccin mot bland annat difteri, kikhosta, stelkramp, polio och pneumokocker som till hösten väntas bli en bristvara."
 • "Vaccinet Tetravac brukar ges till femåringar som skydd mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta."
 • "I det svenska vaccinationsprogrammet vaccineras barn mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker."
 • "Mässling, difteri, stelkramp och så."
 • "Det handlar inte bara om tbc utan också om allvarliga sjukdomar som difteri, stelkramp, polio och kikhosta."
 • "Man ska inte avstå ett vaccin som är nödvändigt, stelkramp om man fått en stor sårskada till exempel, för att man blivit covidvaccinerad två dagar innan."
 • "- Man ska alltid se till att ha ett grundskydd mot polio, difteri och stelkramp."
 • "Ett fall av stelkramp och ett fall av difteri har upptäckts i Sverige, enligt Smittskyddsinstitutet ( SMI )."
 • "Vaccinet skyddar bland annat mot kikhosta och stelkramp och ges till fem- och sexåringar, skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats."
 • "Det handlar om de sprutor mot kikhosta, stelkramp, difteri och andra vacciner som alla barn erbjuds på barnavårdscentralerna och där feber är en vanlig bieffekt."
 • "Det är den kombination av vaccin mot bland annat difteri, kikhosta, stelkramp, polio och pneumokocker som till hösten väntas bli en bristvara."
 • "Vaccinet Tetravac brukar ges till femåringar som skydd mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta."
 • "I det svenska vaccinationsprogrammet vaccineras barn mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker."
 • "Mässling, difteri, stelkramp och så."
 • "Det handlar inte bara om tbc utan också om allvarliga sjukdomar som difteri, stelkramp, polio och kikhosta."
 • "Man ska inte avstå ett vaccin som är nödvändigt, stelkramp om man fått en stor sårskada till exempel, för att man blivit covidvaccinerad två dagar innan."
 • "- Man ska alltid se till att ha ett grundskydd mot polio, difteri och stelkramp."
 • "Ett fall av stelkramp och ett fall av difteri har upptäckts i Sverige, enligt Smittskyddsinstitutet ( SMI )."
 • "Vaccinet skyddar bland annat mot kikhosta och stelkramp och ges till fem- och sexåringar, skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats."
 • "Det handlar om de sprutor mot kikhosta, stelkramp, difteri och andra vacciner som alla barn erbjuds på barnavårdscentralerna och där feber är en vanlig bieffekt."

Vad betyder stelkramp inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
Stelkramp eller tetanus är en i värsta fall dödlig infektionssjukdom som orsakas av bakterien Clostridium tetani. Bakterien finns över hela världen i jord, smuts, gödsel och avföring. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stelkramp

Relaterat till stelkramp

ohälsa

orörlighet

Diskussion om ordet stelkramp